Tjenester

Akkrediterte tjenester

Akvaplan-niva tilbyr akkrediterte tjenester for å sikre presisjon,sporbarhet og åpenhet i alle faser av våre prosjekt

Akvaplan-niva har akkrediterte laboratorietjenester innen kjemisk analyse, marine bunndyr og taksonomi, etter NS-EN ISO/IEC 17025:2017.

Akvaplan-niva er akkreditert for utsteding av anleggssertifikat og gjennomføring av lokalitetsundersøkelser i henhold til NYTEK23, etter NS-EN ISO/IEC 17020:2012.

Vårt styringssystem for kvalitet er sertifisert etter NS-EN ISO 9001:2015.