Våre tjenester

Akvaplan-niva tilbyr et bredt spekter av forskningsbaserte tjenester og kostnadseffektive løsninger for vann-tilknyttede miljøutfordringer

Akvaplan-niva tilbyr forskningsbaserte tjenester for alle vann-tilknyttede miljøutfordringer, blant annet miljøovervåking, miljørisikoanalyser, konsekvensutredninger, beredskapsplaner, oseanografisk modellering, biologiske og kjemiske laboratorieanalyser og anleggssertifikat for akvakultur.

Vi gir råd om løsninger for utslipp, avfallshåndtering, rensing og reduksjon av våre kunders økologiske fotspor.

Vi bidrar til et forskningsbaserte beslutningsgrunnlag for innovasjon, verdiskaping og trygge miljøoperasjoner hos næringsliv og myndighetsaktører i Norge og internasjonalt.

Akvaplan-niva tilbyr akkrediterte tjenester for å sikre presisjon, sporbarhet og åpenhet i alle faser av våre prosjekt.