English

Om oss

Om oss

Akvaplan-niva er et uavhengig forsknings- og rådgivingsselskap med spisskompetanse på alle akvatiske miljø

Vi har et særlig fokus på havnæringer og jobber for å sikre bærekraftig og vitenskapelig fundert verdiskaping. Vi jobber tverrfaglig og bistår både forvaltnings- og næringsaktører.

Hovedkontor

Akvaplan-niva
Framsenteret, Postbox 6606, Stakkevollan, 9296 Tromsø, Norway
Besøksadresse
Framsenteret, 9296 Tromsø, Norway (Google kart)
Faktura
Fakturering
Telefon
(+47) 77750300
E-post
info@akvaplan.niva.no

Kontor

Akkrediterte tjenester

Akvaplan-niva tilbyr akkrediterte tjenester for å sikre presisjon, sporbarhet og åpenhet i alle faser av våre prosjekt.

Vi tilbyr følgende akkrediterte laboratorietjenester etter kravene i Generelle krav til prøvings- og kalibreringslaboratoriers kompetanse NS-EN ISO/IEC 17025:2017.

  • Kjemisk analyse
  • Marine bunndyr (prøvetaking, analyse, taksonomi og faglige vurderinger)

Se vår akkreditering for laboratorier hos Norsk akkreditering TEST 079.

Akvaplan-niva er akkreditert for utsteding av anleggssertifikat og gjennomføring av lokalitetsundersøkelser i henhold til NYTEK23, etter kravene i Samsvarsvurdering — Krav til drift av ulike typer inspeksjonsorganer NS-EN ISO/IEC 17020:2012.

Se vår akkreditering for teknisk inspeksjon ac oppdrettsanlegg hos Norsk akkreditering:INSP 013

Sertifiseringer

Akvaplan-niva innehar følgende ISO-sertifiseringer

Dokumenter