English

Biologiske analyser og taksonomi
Digitale løsninger
Seniorforsker / Fagleder digitale løsninger

Feltinfrastruktur og logistikk
Forsknings- og Innovasjonsenter Kraknes
Akvakultur innovasjon
Akvakultur inspeksjoner og miljø
Kjemilab
Ledelse
Avdelingsdirektør
Miljø

Viseadministrerende direktør
Akvakultur

FoU-sjef
Akvakultur og sjømat

FoU-sjef
Kyst og industri

Stabssjef
Stab og støtte

Avdelingsdirektør
Analyselaboratorier og infrastruktur

Administrerende direktør

FoU-sjef
Klima og økosystemer

Miljøpåvirkninger
Oseanografi
Akvakultur produksjon og bærekraft
Miljørisiko- og beredskapsanalyser
Stab og støtte
Miljøutredning og overvåking
Økosystemforståelse