English
English

Morgendagens miljøteknologier: om glidere på Arendalsuka

Salve Dahle ved droner som anvendes i GLIDER prosjektet

Morgendagens miljøteknologier: om glidere på Arendalsuka

Salve Dahle ved droner som anvendes i GLIDER prosjektet

12. august 2019 pressemelding

MORGENDAGENS MILJØOVERVÅKNING AV KYST OG HAV - BRUK AV NY TEKNOLOGI OG FOLKEFORSKNING - FROKOSTSEMINAR UNDER ARENDALSUKA I REGI AV NIVA

For Norge har kystsonen alltid vært av stor betydning. I og langs kysten finner vi en stor andel av befolkningen, noen av våre viktigste næringer, og et økende aktivitetsnivå som inkluderer blant annet havbruk, turisme og energiproduksjon.

For en bærekraftig utvikling og forvaltning av kystsonen er overvåking av miljøtilstanden sentralt. Miljøovervåking gir myndighetene kunnskap og kompetanse til å sette i gang tiltak for å vedlikeholde, utbedre - eller forebygge forringelse av - miljøverdier. Norsk institutt for vannforskning (NIVA) er i dag ansvarlig for flere store nasjonale overvåkingsprogrammer og flere mindre lokale programmer, flere i samarbeid med andre forskningsmiljøer eller næringslivspartnere. Overvåkingsmetodene som benyttes utvikles stadig.

I dette frokostseminaret som arrangeres under Arendalsuka onsdag 14. august vil du få innblikk i innovative, kontinuerlige og planlagte overvåkningsmetoder, samt hvordan folkeforskning kan bidra til forvaltning og vitenskap. Autonome droner, sensorer på rutegående fartøyer og satelittdata kan fortelle oss mye om bl.a. temperatur, forsuring, forekomst av mikroplast og saltholdighet – data som kan brukes til å forutsi og begrense skadene av marin forsøpling, algeoppblomstringer og andre klimascenarier. Også publikum kan bidra til datainnsamlingen gjennom såkalt «citizen science»; folkeforskning.

Norsk institutt for vannforskning (NIVA) leder seminaret med en rekke inviterte innledere.

PROGRAM 14. AUGUST:

(Frokost serveres fra 0800.)

0815: Velkommen ved Greta Bentzen, adm.dir, NIVA

SESJON I fra kl. 08.20: Folkeforskning:
Lise Gulbransen, Hold Norge Rent: "Folkeforskning - alarmbjelle og kunnskapskilde"; 

Kjersti Eline Tønnessen Busch, SALT: "Den store datadugnaden – kan den utnyttes av forskere?"; 

Eirik Oland, Handelens Miljøfond: "Fra handling til kunnskap til handling".

SESJON II fra kl. 0915: Ships of opportunity:
Tudor Morgan / John Chardine, Hurtigruten: "Opportunity knocks -science onboard expedition cruise ships"; 

Helge Otto Mathisen, Color Line: "Rederienes nye roller og ansvarsområder"

SESJON III fra kl. 10.00: Morgendagens teknologier:
Salve Dahle, Akvaplan-niva: "Glidere; miljøovervåking for framtida"; 

Kasper Hancke, NIVA: "Flyvende droner – et fugleperspektiv på morgendagens miljøovervåkning"; 

Bert van Bavel, NIVA: "Smartphone gadget for identification of marine litter"

SESJON IV fra kl. 1050: Nye ideer og initiativer:
Mimmi Throne-Holst, SINTEF: "Forskningsdrevet innovasjon for et rent og produktivt hav"; 

Morten Dæhlen, UiO, : "Skagerrak-Kattegat-Oslofjorden: Kunnskapsutvikling for et frisk og produktivt havområde".

Seminaret avsluttes kl. 11.30. 

Tilbring formiddagen på Café Det Lindvedske Hus for å lære mer om dagens og fremtidens overvåkningsplattformer – samt hvordan du kan bidra til vitenskapen – akkompagnert av kortreist frokost.