English
English

​Markerer oppstart av storsatsing på arktisk forskning

Marit Reigstad ved UiT Norges arktiske universitet (Foto: Magne Velle)

​Markerer oppstart av storsatsing på arktisk forskning

Marit Reigstad ved UiT Norges arktiske universitet (Foto: Magne Velle)

6. mars 2018 pressemelding

Denne uka samles 160 forskere, forskningsledere, representanter fra Norges forskningsråd, næring og forvaltning samt internasjonale samarbeidspartnere i Tromsø. De skal markere oppstarten av det nasjonale forskningsprosjektet Arven etter Nansen.

Havet er en av de viktigste ressursene vi har i Norge. Slik var situasjonen for 1000 år siden, det er situasjonen i dag, og vi regner med at det vil fortsette å være situasjonen i framtiden, sier prosjektleder og professor ved UiT Norges arktiske universitet, Marit Reigstad.

Forskningsprosjektet Arven etter Nansen, som denne uka har oppstartsmøte i Tromsø, er en storsatsing på marin forskning i våre nordområder – som er i rask endring. Ti forskningsinstitusjoner deltar i prosjektet som har en budsjettramme på 740 millioner koner og strekker seg over seks år. Ved å samle ekspertisen fra disse institusjonene, innen mange ulike forskningsdisipliner, håper man å få en mer helhetlig forståelse av klima- og økosystemet. Målet er å forstå det komplekse samspillet mellom fysiske forhold, menneskelig aktivitet og økosystem i de nordlige havområdene våre.

– Kunnskap er et grunnleggende element for å forvalte disse områdene godt i og for framtiden. De store endringene som skjer i klimaet i Arktis gjør det særdeles viktig, men også utfordrende, å kartlegge situasjonen i dag, og forstå hva som kan bli situasjonen i framtiden. Allerede i dag skjer endringene raskere enn vi har trodd, og det er et tegn på at vi mangler kunnskap om viktige prosesser og koblinger, sier Reigstad.

Forskningen involverer 370 dager i felt med det nye forskningsskipet ”Kronprins Haakon” og arbeid med datamodeller som kan utforske konsekvenser av endring og ved hjelp av store datasett gi en pekepinn på utviklingen i framtiden.

De nordlige havområdene er viktige for mange aktører innen nasjonal og internasjonal forvaltning, fiskerier, petroleumsindustri, forskning og politikk. Oppstartsmøtet skal derfor – i tillegg til å markere starten på Arven etter Nansen – være et arbeidsmøte som involverer de som trenger kunnskapen, de som bruker områdene og internasjonal forskningsekspertise. I tillegg skal de over 100 forskerne i prosjektet bli bedre kjent, ferdigstille feltplanene og starte forskningsarbeidet. Møtet varer fra 6. til 8. mars.

Les også:

Former arven etter Nansen

Skal lede forskningsprosjekt til 800 millioner

Gir klarsignal for Arven etter Nansen

Kontaktpersoner:

Marit Reigstad, prosjektleder og professor, UiT Norges arktiske universitet: marit.reigstad@uit.no / 90110092

Karine Nigar Aarskog, seniorrådgiver, kommunikasjon, UiT Norges arktiske universitet: karine.n.aarskog@uit.no / 95158407

Se prosjektets nettside her!