English
English

​Akvaplan-niva og Norconsult styrker sitt samarbeid

​Akvaplan-niva og Norconsult styrker sitt samarbeid

18. desember 2018 pressemelding

Akvaplan-niva AS og Norconsult AS har blitt enige om en samarbeidsavtale som omfatter arbeid i akvakultur-markedet. Samarbeidet er allerede godt i gang.

Norconsult har mye erfaring og ekspertise innen akvakultur, med referanser som dekker spesialkompetanse i alt fra enkeltfag som elektro og VA, til roller som prosjektingeniør og prosjektarkitekt ved siden av byggherre, og støttespiller for planer og søknader mot offentlige etater. Norconsult har etablerte fagmiljøer med kompetanse både på landbaserte oppdrettsanlegg og på marine konstruksjoner og kystmiljø.

Nylig ferdigstilte Norconsult en veileder som vil legge føringer for utførelse av tilstandsanalyser for landbaserte oppdrettsanlegg. Gjennom dette oppdraget opparbeidet selskapet seg en unik innsikt i de nye kravene og dokumentasjonsbehovene som stilles i det nye regelverket. Oppdraget ble gjennomført på oppdrag for Fiskeridirektoratet.

Vil bistå med markedsledende kompetanse

Akvaplan-niva er bransjeledende innen miljø, biologi og akvakultur - og jobber innen både forskning og konsulenttjenester. Selskapet tilbyr tjenester som overvåkning, miljørisiko- og konsekvensvurderinger, akvakulturdesign og akvakulturledelse samt en rekke akkrediterte tjenester. Med mye erfaring på både land- og sjøbasert akvakultur, har Akvaplan-niva et svært bredt nettverk og bred kompetanse.

Akvaplan-niva og Norconsult vil gjennom å kombinere sine kompetanser i felleskap tilby en helhetlig pakke bestående av markedsledende kunnskap og erfaring og som gjennom dette kan bistå kundene i alle ledd.

- I Norconsult legger vi vekt på høy kvalitet, bærekraftige prosjektløsninger og høy kundetilfredshet. Vi ønsker derfor samarbeid med de beste aktørene i markedet for å kunne tilby kundene mest mulig optimale leveranser, sier Norconsults gruppeleder og markedskontakt for akvakulturmarkedet, Onno Musch.

- Vi har en del erfaring fra tidligere samarbeid med Akvaplan-niva og vet at vi knytter til oss et imponerende kunnskapsmiljø innen biologi og miljøtjenester. Vi er sikre på at dette vil gi stor merverdi i oppdragene vi har i oppdrettsbransjen, sier Musch.

Utfyller hverandre

Akvaplan-niva ser også muligheter for å utvikle seg på nye områder. Særlig utgjør Nordland er et interessant marked. Akvaplan-niva har nylig etablert et nytt avdelingskontor i Bodø og har behov for å knytte til seg samarbeidspartnere som innehar komplementær kompetanse.

- Vi er i kontinuerlig utvikling og tilpasser vår forskning og rådgivning til endrede behov for kompetanse tilknyttet både forvaltning og næringsutvikling i akvatiske næringer, sier kontorleder for Akvaplan-niva i Bodø, Tormod Skålsvik.

Skålsvik trekker frem at det innen havbruksnæringen er et raskt utviklingstempo, med stadig mer kapitalintensive og teknologidrevne prosesser. Dette innebærer at det er behov for å kunne yte bredere og mer sammensatte tjenester, med kompetanse på tvers av ulike fagområder.

- Etter samarbeid på enkeltprosjekter og innledende møter om fremtidig samarbeid, ser vi Norconsult som en naturlig partner. De er et velrennomert konsern med avdelingskontorer langs hele kysten. Norconsult har kompetanse som utfyller vår egen, både når det gjelder marine konstruksjoner og landbaserte anlegg. Samarbeidet vil derfor gjøre oss godt rustet til å yte endra bedre tjenester i fremtiden, sier Skålsvik.

Et av de første samarbeidsprosjektene er en såkalte Rømmingsteknisk rapport, som følger av Forskrift om krav til teknisk standard for landbaserte akvakulturanlegg for fisk. Ansvarlig for utvikling av tjenesten hos Akvaplan-niva er Gyda Wuttudal Lorås.

- Vi utfyller hverandre på en ypperlig måte for å kunne levere denne rapporten. Akvaplan-niva har ekspertise på biologi og risikovurdering av akvakulturprosesser, mens Norconsult har mye kompetanse på bygg, prosess og geoteknikk. Gjennom sitt arbeid med utarbeidelse av veilederen for Fiskeridirektoratet, har Norconsult unik innsikt i de nye kravene og dokumentasjonsbehovene i kjølvannet av disse, sier Lorås.

Samarbeidet er allerede kommet godt i gang med flere tilbud og aktuelle oppdrag.

- Vi ser frem til et godt samarbeid på tvers av fag, geografi og organisasjon for å best imøtekomme kundenes krav og målsettinger i prosjektene, avslutter Onno Musch.