English
English

​Akvaplan-niva er tilbake i normal drift

Vår egen feltbåt “MS Louise” gjennomfører prøvetaging for oppdrettsaktører

​Akvaplan-niva er tilbake i normal drift

Vår egen feltbåt “MS Louise” gjennomfører prøvetaging for oppdrettsaktører

10. juni 2020 pressemelding

Akvaplan-niva er nå tilbake i normal drift og følger Folkehelseinstituttets retningslinjer vedrørende smittevern. Vi har fokus på hygiene i alle ledd av vår tjenesteproduksjon og ved besøk i våre lokaler.

Akvaplan-niva åpnet kontorlokalene 18. mai og jobber nå som normalt i tråd med eksisterende retningslinjer for smittevern. Framsenteret, hvor vi har vårt hovedkontor, har fremdeles stengte ytterdører, men kunder kan komme i kontakt med oss ved å ringe direkte. Alle besøkende til våre kontorlokaler registreres på grunn av muligheten til å foreta smittesporing i etterkant. Registreringen slettes etter 10 dager.

Akvaplan-niva har iverksatt følgende smittevernstiltak:

  • Vi sørger for at alle ansatte er oppdatert på helsemyndighetenes råd og regler, og at alle har fokus på grunnleggende hygienetiltak, som avstand og hyppig vask av hender med såpe eller sprit.
  • Vi foretar en risikovurdering (med hensyn til smitte) sammen med våre oppdragsgivere. Dersom vi i fellesskap kommer frem til at risikoen er for høy så gjennomføres ikke tjenesten.
  • Vi håndhilser ikke på våre kunder, men praktiserer 1 meter avstand.

Spesifikt for prøvetaking oppdrett:

Vi gjennomfører all prøvetaking i nært samarbeid med kunde og bruker kundens båt hvis risikovurdering viser at det medfører lav risiko for smitte. For Finnmark-regionen kan prøvetaking gjennomføres ved bruk av egen båt “MS Louise”. Båten har tilhold i Alta, men kan også anvendes i andre deler av landet. Det praktiseres vask/desinfeksjon og slippsetting av båt i tråd med Mattilsynets krav ved besøk i de enkelte anlegg. Utstyr desinfiseres og tørkes etter bruk. For Nordland og Sør-Tromsø har vi tilgjengelig båt i samarbeid med Narvik Maritime Service. Her vil det praktiseres de samme rutiner for vask/desinfeksjon som i Finnmark.

Akvaplan-niva vil prioriterer kundenes og egne ansattes sikkerhet og helse, samtidig som vi tilbyr våre tjenester. Dette som en del av vårt bidrag til opprettholdelse av næringsaktivitet og viktige samfunnsfunksjoner i det som er en utfordrende tid i Norge og globalt.

Akvaplan-niva følger Folkehelseinstituttets korona retningslinjer vedrørende smittevern og har fokus på hygiene i alle ledd. Vi prioriterer kundenes og egne ansattes helse, samtidig som vi tilbyr våre tjenester. Dette som en del av vårt bidrag til opprettholdelse av næringsaktivitet og viktige samfunnsfunksjoner i det som er en utfordrende tid i Norge og globalt.

  • Administrerende direktør