English

Akvaplan-niva er akkreditert for NYTEK23

Sola har snudd og det går mot lysere tider her i nord. På nyåret er Akvaplan-niva klar for å levere akvakultur-tjenester etter den nye NYTEK23 forskriften (Foto: Vegar Johnsen).

Akvaplan-niva er akkreditert for NYTEK23

Sola har snudd og det går mot lysere tider her i nord. På nyåret er Akvaplan-niva klar for å levere akvakultur-tjenester etter den nye NYTEK23 forskriften (Foto: Vegar Johnsen).

23. desember 2022 pressemelding

Fra nyttår innføres en oppdatert versjon av "Forskrift om krav til teknisk standard for akvakulturanlegg for fisk i sjø, innsjø og vassdrag", NYTEK23. Formålet med den oppdaterte forskriften er å forebygge rømming av fisk fra akvakulturanlegg gjennom å sikre forsvarlig teknisk standard.

Akvaplan-niva er nå akkreditert for utsteding av anleggssertifikat og gjennomføring av lokalitetsundersøkelser i henhold til det nye regelverket. NYTEK23 innebærer nye krav med hensyn til prosjektering og strengere krav til dokumentasjon. Dette inkluderer krav om gjennomføring av minimum 3 måneder med strømmåling, risikovurdering og vurdering av behov for utvidede undersøkelser.

Den nye forskriften er såkalt funksjonsbasert. Det vil si at den er tilpasset nye konstruksjoner og utstyr som følge av teknologiutvikling i akvakulturnæringen. Forskriften trer i kraft 1. januar 2023 men frem til 1. januar 2024 er det en overgangsordning hvor aktørene kan velge å følge kravene i dagens NYTEK-forskrift, eller kravene i den nye forskriften.

Vi på Akvaplan-niva er svært stolte over at vi har oppnådd denne akkrediteringen og ser frem til nye utfordringer i vårt arbeide for en miljømessig forsvarlig akvakulturproduksjon i Norge.

For mer informasjon, kontakt Kristine Steffensen.

Kristine Steffensen
Seksjonsleder
Akvakultur inspeksjoner og miljø
Tromsø