English

Disputas Sanna Matsson – kunnskap for taredyrking

Disputas Sanna Matsson – kunnskap for taredyrking

22. februar 2021 pressemelding

Vi er så stolte over vår kollega Sanna Matsson som nå er klar til å forsvare sin avhandling for graden Philosophiae doctor (ph.d.) ved UiT Norges arktiske universitet. Dato for disputas og prøveforelesning er torsdag 4. mars. Både prøveforelesning og disputas gjennomføres digitalt og strømmes slik at publikum kan følge arrangementene.

Tema for Sanna sin avhandling er tare-dyrking med spesielt fokus på sukkertare (Saccharina latissima). Denne arten regnes som den best egnede tarearten for oppdrett langs Norskekysten. En utfordring knyttet til tareoppdrett er at taren utgjør vert for ulike påvekstorganismer og dette forringer kvaliteten på taren. For å bistå tare-dyrkere i å identifisere optimalt tidspunkt for utsåing og innhøsting, så har Matsson undersøkt groe på ulike breddegrader, sesonger og havdybde samt knyttet til tarens alder og næringsinnhold. Arbeidet er del av prosjektet MACROSEA som ledes av SINTEF Ocean.

Prøveforelesning kl. 10:15 – 11:00

Environmental connectivity of kelp forests and seaweed farms with the surrounding ecosystems

Disputas kl. 12:15 – 15:00

Fouling of macro epibionts on cultivated Saccharina latissima (Phaeophyceae) - In situ temporal and spatial variation

Følg arrangementene her: https://mediasite.uit.no/Mediasite/Catalog/Full/ff45c0e54a53468db99072c6d000014a21

Avhandling er tilgjengelig via Munin: https://munin.uit.no/handle/10037/20519