Akvaplan-niva: levering av tjenester og smittehygieniske tiltak

Akvaplan-niva: levering av tjenester og smittehygieniske tiltak

Akvaplan-niva følger Folkehelseinstituttets retningslinjer vedrørende smittevern og har fokus på hygiene i alle ledd i en utfordrende tid med korona virus!

Vi har stengt våre kontorlokaler, men er operative fra hjemmekontor og svarer fortløpende på alle henvendelser. Kritisk personell opprettholder laboratoriedrift, aktivitetene ved vår forsøksstasjon på Kraknes samt vår logistikkavdeling som sørger for utstyr til feltoperasjoner m.m. Vi har personell på flere kontorsteder og tilbyr fortsatt noen tjenester innen prøvetaking og feltarbeid, men har innført ekstra tiltak for å redusere smittespredning i forbindelse med dette. Omfattende feltarbeid som inkluderer kontakt med mange mennesker eller som innebærer forflytninger ut av egen region må dessverre utsettes.

Akvaplan-niva har iverksatt følgende smittevernstiltak:

– Vi sørger for at alle ansatte er oppdatert på helsemyndighetenes råd og regler, og at alle har fokus på grunnleggende hygienetiltak, som hyppig vask av hender med såpe eller sprit.

– Vi foretar en risikovurdering (med hensyn til smitte) sammen med våre oppdragsgivere. Dersom vi i fellesskap kommer frem til at risikoen er for høy så gjennomføres ikke tjenesten.

– Vi håndhilser ikke på våre kunder, men praktisere «1-meter-avstand regelen».

Spesifikt for prøvetaking oppdrett:

For Finnmark-regionen kan prøvetaking gjennomføres ved bruk av egen båt "MS Louise". Dette muliggjør feltarbeid uten kontakt med oppdragsgivers båt, flåte og personell. Båten har tilhold i Alta, men kan også anvendes i andre deler av landet. Det praktiseres vask/desinfeksjon og slippsetting av båt i tråd med Mattilsynets krav ved besøk i de enkelte anlegg. Utstyr desinfiseres og tørkes etter bruk.

For Nordland og Sør-Tromsø vil vi fra april ha tilgjengelig båt i samarbeid med Narvik Maritime Service. Her vil det praktiseres de samme rutiner for vask/desinfeksjon som i Finnmark.

Akvaplan-niva vil prioriterer kundenes og egne ansattes sikkerhet og helse, samtidig som vi tilbyr våre tjenester. Dette som en del av vårt bidrag til opprettholdelse av næringsaktivitet og viktige samfunnsfunksjoner i det som er en utfordrende tid i Norge og globalt .

  • Administrerende direktør
    Ledelse

  • pressemelding publisert 2020-03-19