English
English

Stillingsannonse - Seksjonsleder og 2 teknikere feltinfrastruktur og logistikk (AVSLUTTET)

Stillingsannonse - Seksjonsleder og 2 teknikere feltinfrastruktur og logistikk (AVSLUTTET)

17. september 2021 nyhet

Akvaplan-niva har som mål å være i front på bruk av nye teknologiske verktøy og metoder for miljøovervåking i ferskvann og marint miljø.

En økende utstyrspark og prosjektportefølje gjør at vi har behov for å styrke vår kompetanse innen disse satsingene.

Vi oppretter derfor en egen seksjon for feltinfrastruktur og logistikk og ser etter seksjonsleder samt 2 teknikere.