English
English

Steinbit returnerer til vår forskningsstasjon FISK

Steinbiten ser ut til å føle seg som hjemme på FISK.

Steinbit returnerer til vår forskningsstasjon FISK

Steinbiten ser ut til å føle seg som hjemme på FISK.

18. november 2020 nyhet

Denne uken mottok vi noen flotte eksemplarer av flekksteinbit til vår forskningsstasjon FISK på Kraknes utenfor Tromsø. Det vil si de kom tilbake til FISK. Fiskene ble gytt på forsknings-stasjonen ved årsskiftet 2004/2005 og har blitt fôret opp og tatt godt vare på hos selskapet AMINOR i Meløy kommune. Fisken har nå blitt så stor at den skal gjennom sin første kjønnsmodning. I etterkant av dette blir de en viktig del av Akvaplan-niva sitt bidrag inn i prosjektet BESTBROOD hvor Atle Foss leder vårt bidrag inn i prosjektet. Det ser ut til at fisken har funnet seg vel til rette og vi antar det vil bli gyting i løpet av noen uker.

Steinbiten er individuelt merket (Foto: Carl Ballantine/Akvaplan-niva)

Akvaplan-niva takker AMINOR for at de hadde mulighet til å bidra med fisk til BESTBROOD og ønsker Steinbiten velkommen tilbake til Kraknes.