English
English

Snøkrabbe påvirker artssammensetning og funksjon hos bunndyr

Michelsens poster i det digitale posterrommet på Havforskermøtet

Snøkrabbe påvirker artssammensetning og funksjon hos bunndyr

Michelsens poster i det digitale posterrommet på Havforskermøtet

13. november 2020 nyhet

I oktober deltok Helena Michelsen fra NIVA/Akvaplan-niva med en posterpresentasjon fra snøkrabbeprosjektet EISA på en digital versjon av Havforskermøte 2020 (Norsk Havforskerforening). Michelsen presenterte de første resultatene fra EISA prosjektet om effekter fra snøkrabbe på bentiske samfunn. I områder med mye snøkrabbe har EISA teamet funnet endring i artssammensetning og funksjon hos bunndyr. Viktigste funn her var at antallet arter var lavere, utbredelse av arter og mengde samt synlige tegn på omveltning av bunnsedimenter var lavere i områdene med mye snøkrabbe.

Konferansen hadde et kreativt oppsett på postersesjonen. For at den minglingen og postersesjonen skulle ligne mest mulig på et vanlig havforskermøte, var det bestilt "et digitalt festlokale" fra et firma i Singapore. Konferansen fikk tildelt en utendørs øy, ved Bergen der møtet egentlig skulle ha vært arrangert, med fyrtårn og det hele. I mingleområdet kunne alle gå rundt og samtale som normalt. Deltakerne kunne hører de rundt seg og alle kunne sitte ved PC'n og følge diskusjonen hjemmefra. Posterne hang oppe hele tiden og det digitale sosiale området var åpent i lunsjen og om kveldene.

Partnere i EISA (Ecology and management of the invasive snow crab) er: NIVA (Norsk Institutt for Vannforskning), Akvaplan-niva, Universitetet i Oslo, UiT – Norges arktiske universitet, Universitetet i Agder, Havforskningsinstituttet, CSIC Spania and the University of British Colombia, Canada. NIVA er prosjekteier, men prosjektet ledes av Akvaplan-niva ved Paul Renaud. 

HelenaKMichelsen_Poster2020.pdf