English
English

Sertifikat for oppdrettsanlegg

Gyda Wuttudal Lorås fra Akvaplan-niva med hjelmen på snei i ruskeværet.

Sertifikat for oppdrettsanlegg

Gyda Wuttudal Lorås fra Akvaplan-niva med hjelmen på snei i ruskeværet.

1. mars 2021 nyhet

Forrige uke var Gyda Wuttudal Lorås fra Akvaplan-niva på inspeksjon ved et oppdrettsanlegg i Vesterålen. Slike inspeksjoner kan kun utføres av akkrediterte inspeksjonsorgan og er nødvendige i forbindelse med utstedelse av såkalt anleggssertifikat. Under slike inspeksjoner sjekkes anleggets hovedkomponenter som fortøyning, flåte, not, flytekrager og annet utstyr (ekstraustyr). Dette innebærer en gjennomgang av dimensjoner på og montering av koblingsplater, tau, sjakler og kjetting samt at det sjekkes for eventuell slitasje når det er snakk om anlegg som har vært lenge i drift.

Foto: Som regel bruker inspektørene å løfte sidefortøyningene opp i arbeidsbåten, men denne gangen var det lettere å benytte lettbåt for å sjekke fortøyningskomponentene.

I tillegg til nevnte tekniske/fysiske inspeksjon av anlegget, så er et anleggssertifikat en revisjon som omfatter dokumentgjennomgang, avvikslukking, rapportering, utstedelse av sertifikat og rapportering til Fiskeridirektoratet. Sertifikatet er gyldig i fem år.

Før anleggssertifikat kan utstedes må det minimum foreligge følgende dokumentasjon:

Lokalitetsundersøkelse

Fortøyningsanalyse som er i samsvar med installasjon på lokalitet

Kart over fortøyninger

Liste / oversikt over fortøyningens konstruksjonsdeler

Fortøyningsrapport etter utleggingsarbeidet

Fortøyningsinspeksjon (ROV-inspeksjon)

Produktsertifikat for hovedkomponenten

Brukerhåndbøker for hovedkomponenter og ekstrautstyr

Mer info om våre tekniske inspeksjoner: 

https://www.akvaplan.niva.no/t...