English
English

Seilbøyen har god vind på vei til Hywind Scotland

Sailbøyen settes ut (Foto: Offshore Sensing).

Seilbøyen har god vind på vei til Hywind Scotland

Sailbøyen settes ut (Foto: Offshore Sensing).

17. juni 2021 nyhet

Nå i juni ble en ubemannet farkost, også kalt glider satt ut utenfor Bergen. Denne type glider en seilbøye er to meter lang og den skal være ute på havet i 70 dager på oppdrag fra Equinor. Den skal seile til havvindparken Hywind Scotland som ligger utenfor byen Peterhead, nord for Aberdeen. Styrt av en droneoperatør ved Akvaplan-niva skal skal den samle inn datamateriale i en måned. Oppdraget er en del av en studie for å finne ut av adferden til fisk og andre marine arter rundt disse flytende vindmøllene. Vindturbinene er altså flytende, men siden den er forankret til havbunnen så er det viktig å kartlegge eventuelle effekter på marint liv.

Oppdraget gjennomføres av Akvaplan-niva, men havdronen som anvendes, firmanavn Sailbuoy, er utviklet og produsert av selskapet Offshore Sensing. Glideren er utstyrt med avanserte sensorer som kan måle temperatur, saltinnhold og oksygen samt et ekkolodd som skal anvendes for å identifisere fiskevolum. Forskerne vil undersøke om havvindinstallasjonen fungerer som et korall-rev som gir økt beskyttelse og tilgang til mat for fisk. En del data fra sensorene vil strømmes direkte til forskerne i Tromsø via satelitt i sanntid. Når det gjelder data fra ekkoloddene så vil forskerne først får tilgang til disse når seilbøyen tas i land.

Foto: Seilbøyen er satt ut (Foto: Offshore Sensing). 

Et solcellepanel sørger for tilstrekkelig batterikapasitet for å operere sensorene. Selve fartøyet, som er utstyrt med et seil, drives fremover ved hjelp av vind. Farkosten har en forhåndsinnstilt rute til Skottland, men styres også av piloter fra Akvaplan-niva sitt hovedkontor i Tromsø.

God vind i seilene på vei til vindmølleparken utenfor Skottland (Foto: Offshore Sensing).

Lenke til video fra utsettet utenfor Bergen (også tilgjengelig under): https://youtu.be/nkvYCc6TdxU

Sailbuoy_video_Bergen.mp4
  • Seniorforsker / Fagleder digitale løsninger