English
English

Overvåkingsteknologi for blå utvikling: Bodøseminar

Oppdrettsanlegg angrepet av algen Chrysochromulina leadbeateri (Foto: Ballangen sjøfarm)

Overvåkingsteknologi for blå utvikling: Bodøseminar

Oppdrettsanlegg angrepet av algen Chrysochromulina leadbeateri (Foto: Ballangen sjøfarm)

5. juli 2019 nyhet

Hånd i hånd med økt fokus på bærekraftige havnæringer vokser det frem behov for nye teknologiske løsninger for å kartlegge både ressurser og risiko. Ulike typer teknologi kan anvendes til alt fra økt grunnleggende forståelsen av oseanografiske og økologiske prosesser i havet, til tilrettelegging for ny og bærekraftig bruk og høsting. Som et resultat av en akselererende teknologisk utvikling ser vi at bruk av satelittfjernmåling, glidere, droner og tauede legemer med overføring av data i nåtid, samt fysiske og biologiske modeller, vil bidra til å revolusjonere marin forskning og overvåking. Gjennom GLIDER prosjektet (finansiert av NFR og ConocoPhillips) har Akvaplan-niva tatt i bruk havdroner, såkalte glidere, som er utstyrt med ulike sensorer for datainnsamling. Erfaringene så langt er at datamaterialet som samles med slike glidere varsler en ny æra med bruk av digitale løsninger for bedre forståelse av det marine miljøet, og representerer et betydelig bidrag til forvaltning og utvikling av blå næringer. I mai i år ble norsk havbruksnæring rammet av en stor oppblomstring av algen Chrysochromulina leadbeateri. Til tross for at algen bare er noen tusendeler av en mm stor forårsaket den døden for laks verdt mer enn 2 milliarder kroner i løpet av et par uker. En kombinasjon av luftdroner og havglidere med tilpasset instrumentering kan være ideelle også for overvåking av oppblomstring av giftige alger. Men en slik anvendelse må være forskningsbasert. Seminaret dekker et bredt område innenfor ulike former for overvåkning og sikkerhet på havet. Akvaplan-niva og Nord universitet ønsker en tett dialog med private og offentlige aktører slik at forskning, produkter og tjenester kan skreddersys til de ulike aktørenes behov slik at de store ressursene i havet kan utnyttes til fordel for menneskeheten.

Kan marine droner med overføring av data i sann tid kombineres med oseanografiske modeller i et fremtidig system for varsling og overvåking av eksempelvis giftige alger? Dette er tema på et seminar i regi av prosjektet GLIDER i Bodø 8. august. Prosjektet Glider består av tre ubemannede havdroner med ulike sensorer som samler data om oseanografi, meteorologi og biologi.

Tid: 8. august kl 10.00 - 14.00

Arrangør: Nord Universitet og Akvaplan-niva

Sted: Scandic Havet, Bodø

Påmelding innen 6. august til Tormod Henry Skålsvik, på epost: tos@akvaplan.niva.no

PROGRAM:

09:40 Kaffe, frukt og kake tilgjengelig i mingleområdet i 3.etg. 

10:00 Introduksjon ved moderator Tormod Henry Skålsvik, leder Akvaplan-nivas Bodøkontor

Åpning ved Reid Hole, pro-rektor ved Nord universitet
"Ny teknologi for innsamling av data fra havet legger grunnlaget for verdiskaping basert på ressursene i havet, et viktig bidrag for å møte de globale utfordringene i vår tidsalder!"

Erlend Bullvåg, Nord universitet
"Noen refleksjoner over oppdrettssektoren i Nord-Norge, økonomisk betydning, og behovet for varsling og beredskap"

Trine Dale, Norsk Institutt for Vannforskning (NIVA)
"Hva vet vi om algeoppblomstringen som rammet norskekysten våren 2019, og hvorfor oppstod denne oppblomstringen?"

Mats William Snåre, Cermaq Norway AS
"Hvordan oppleves det å drifte et oppdrettsanlegg som blir angrepet av giftige alger? Hvordan kan teknologi bidra til å redusere skadevirkningene av fremtidige oppblomstringer?"

Salve Dahle og Anton Giæver, Akvaplan-niva
"Kan moderne teknologi og modelleringsverktøy anvendes for å overvåke og varsle oppblomstring av giftige alger?"

Stig Falk-Petersen, Akvaplan-niva, og Mathilde Servan, Nord universitet
"Bruk av glidere for kartlegging av havets gull (raudåte) utenfor LoVe og på Svalbard"

12:10 Pause med lett lunsj

12:50 Odd Jarl Borch, Nord universitet
"Styrket kompetanse for økt sjøsikkerhet - bidrag fra NORDLAB"

Odd Roger Enoksen, Andøya Space Center. OBS: Ikke bekreftet
"Andenes, ikke bare raketter!"

Dag Falk-Petersen, AVINOR
"Fjernstyring og elektrifisering av luftfarten"

Oppsummering og kommentarer ved spesielt inviterte representanter fra næringsliv og forvaltning.

14:00 Slutt

Program seminar blå næringer Bodø august 2019