English
English

Ole Anders Nøst i podcast om Akvaplan-niva's kyststrømsmodell for optimal plassering av oppdrettsanlegg

Ole Anders Nøst, Akvaplan-niva

Ole Anders Nøst i podcast om Akvaplan-niva's kyststrømsmodell for optimal plassering av oppdrettsanlegg

Ole Anders Nøst, Akvaplan-niva

22. juni 2021 nyhet

Det finnes mange havmodeller der ute. Akvaplan-niva bidrar til å utvikle en strømmodell som er spesialtilpasset den kompliserte norskekysten. En fordel med Akvaplan-nivas modell (FVCOM) er at den kan gi ulike oppløsninger i forskjellige områder. Det innebærer at du kan få mange detaljer inne i trange sund, men en grovere fremstilling lenger ute i havet. Alt etter hva du trenger å vite.

- Det vil si at vi kan ha veldig mye fine detaljer nært kysten og få med detaljer inni stred, rundt holmer, rundt øyer, og det mener vi er mer eller mindre essensielt for å ha en god modell av sirkulasjonen langs norskekysten, sier seksjonsleder Ole Anders Nøst i ny Tekfisk podkast.

Strømmodellen FVCOM kommer fra USA. Dette er en «community-modell», som vil si at kildekoden er åpen for alle som vil bruke den. Akvaplan-niva startet å ta i bruk modellen 2012, men det tok mange år før de faktisk kunne anvende modellen.

- Det er ikke noe «plug and play» for å si det sånn, sier Nøst.

Nå tar det bare noen dager å sette opp modellen når de tar et oppdrag for en kunde. Forskningsselskapet kan for eksempel anvende modellen til å gi råd om hvor det er best å legge en laksemerd i en fjord. Og nå er de med i et større forskningsrådsprosjekt om lakselus. En doktorgradsstudent har på sin side sett på spredning av torskeegg fra Vestfjorden i Lofoten og nordover til Barentshavet.

- FVCOM er satt opp globalt. Så du kan bruke den til forskning på veldig stor og veldig liten skala, sier Nøst.

De tre ringene på illustrasjonen viser områder med god bunnstrøm og dyp i et område for oppdrettslokaliteter (Illustrasjon: Akvaplan-niva).

Her brukes modellen til å finne optimal plassering av lokalitet med tanke på organisk avfall. Forskjell i strøm vil føre til at avfallet blir spredd over forskjellig areal på forskjellige lokaliteter (Illustrasjon: Akvaplan-niva).

Hør podcast med Ole Anders Nøst her: Strømmodell finner den beste plasseringen for en laksemerd – Tekfisk – Podcast – Podtail

Hør alle Tekfisk podcastene her: Tekfisk – Podcast – Podtail

Teksten er gjengitt fra sak tidligere publisert i Fiskeribladet: Strømmodellen gir svar både om lakselusas og torskeeggenes vandring | Fiskeribladet