English
English

Lenge leve muslingen

Lenge leve muslingen

1. juni 2015 nyhet

Muslingen Arctica islandica, på norsk kuskjell, kan bli over 500 år gammel. For 15 år siden oppdaget forskere at denne langlevde muslingen også er å finne på Ingøy i Måsøy kommune, Finnmark. Dette er verdens nordliges populasjon av denne arter. Denne oppdagelsen ble gjort av Michael Carroll som er marinbiolog ved Akvaplan-niva.

Carroll har siden denne oppsiktsvekkende oppdagelsen gjennomført en rekke studier av Arctica islandica, blant annet ut fra en teori om at man gjennom dette kan få økt kunnskap om historiske klimaendringer. Forskningen har medført at marinbiologen har hatt hyppige besøk til Ingøy. I forbindelse med et feltarbeid sammen med forskerkollegaer fra Norge, Nederland og USA i 2014, deltok også freelance journalist Randall Hyman. Inspirert av skjell og folk på Ingøy har Hyman skrevet artikkelen “No Classmates for Andrine”.

Lenge leve muslingen
Muslingen Arctica islandica, på norsk kuskjell, kan bli over 500 år gammel. For 15 år siden oppdaget forskere at denne langlevde muslingen også er å finne på Ingøy i Måsøy kommune, Finnmark. Dette er verdens nordliges populasjon av denne arter. Denne oppdagelsen ble gjort av Michael Carroll som er marinbiolog ved Akvaplan-niva.