English
English

Kystovervåking i Arktis - nytt prosjekt

Photo: Ship traffic in the Arctic in 2012. Note the concentration shipping routes near the Norwegian and Russian coastline. (Source wwfarcticmaps.org).

Kystovervåking i Arktis - nytt prosjekt

Photo: Ship traffic in the Arctic in 2012. Note the concentration shipping routes near the Norwegian and Russian coastline. (Source wwfarcticmaps.org).

7. februar 2018 nyhet

Akvaplan-niva har mottatt prosjektfinansiering fra Norges Forskningsråds program Petromaks2. Prosjektet har tittelen: 'Environmental monitoring of Arctic coastal ecosystems: Sensitivity to petroleum pollution (Arctic EcoSens).' Prosjektleder er Paul Renaud. Nasjonale partnere i prosjektet er UiT Norges Arktiske Universitet og Norsk Polarinstitutt. Internasjonale partnere er St. Petersburg State University, VNII Okeangeologia, of Petrozavodsk State University. De russiske partnerne har finansiering fra Russian Foundation for Basic Research. I dette 3-års prosjekt skal prosjektteamet studere en rekke arktiske økosystem-komponenter, fra foraminifera til våtmarksvegetasjon til fisk over gradienter av hydrokarbon konsentrasjoner. Målsettingen med prosjektet er å utvikle mer relevante indikatorer for overvåkning av kyst-økosystemer. Teamet skal også jobbe med harmonisering av taksonomi, utdanning av ynge forskere, og formidling til forvaltere både i Norge og i Russland.