English
English

Kunst av plast

Foto (fra venstre): Vilma Havas (Nestleder  Nordic Ocean Watch), Claudia Halsband (Akvaplan-niva) og ICE-9 kunstner Valentin Manz.

Kunst av plast

Foto (fra venstre): Vilma Havas (Nestleder Nordic Ocean Watch), Claudia Halsband (Akvaplan-niva) og ICE-9 kunstner Valentin Manz.

18. mai 2017 nyhet

16. mai, inviterte Nordic Ocean Watch, i samarbeid med Polaria i Tromsø, til lansering av en hvalskulptur bygget av plastsøppel. Hvalen, som har fått navnet Tavaha, er bygget av bildekk og annen marin forsøpling funnet i kystområdene utenfor Tromsø og Kvaløya, og den er laget av ICE-9 kunstneren Valentin Manz. Søppelet som er anvendt til å bygge skulpturen er funnet og fraktet til Tromsø av Tromsø kommunes prosjekt Ren Kyst. Formålet med skulpturen er økt oppmerksomhet rundt marin forsøpling i nordområdene, og hvordan den påvirker de marineøkosystemene. Skulpturen er også en kick-off for en senere utstilling ved Polaria som setter fokus påmarin forsøpling, klimaendringene, og forurensing.

Seniorforsker Claudia Halsband fra Akvaplan-niva bidro på lanseringen med sin kunnskap fra forskningsprosjekter på mikroplast som hun er involvert i. Forskere fra Norut, Norsk Polarinstitutt, og NILU var også tilstede. 

Pdf-versjon av invitasjon til lansering samt link til nyhetssaker nedenfor. 

Kunst av plast
16. mai inviterte Nordic Ocean Watch, i samarbeid med Polaria i Tromsø, til lansering av en hvalskulptur bygget av plastsøppel. Hvalen, som har fått navnet Tavaha, er bygget av bildekk og annen marin forsøpling funnet i kystområdene utenfor Tromsø og Kvaløya, og den er laget av ICE-9 kunstneren Valentin Manz. Formålet med skulpturen er økt oppmerksomhet rundt marin forsøpling i Arktis.