English
English

Kortfilm fra klimaforskning på Svalbard

FAABulous teamet på feltarbeid i Van Mijenfjorden, april 2017. Eva Leu i front (Foto: Thomas Brown)

Kortfilm fra klimaforskning på Svalbard

FAABulous teamet på feltarbeid i Van Mijenfjorden, april 2017. Eva Leu i front (Foto: Thomas Brown)

7. september 2020 nyhet

Vi er så stolte over FAABulous prosjektet som har vært ledet på mesterlig vis av vår kollega Eva Leu. I fem år har forskere og studenter gjennomført en komparativ studie i to Svalbardfjorder. Formålet har vært økt kunnskap om effekter av klimaendring på oppblomstring av isalger og planteplankton i Arktis. 

Prosjektet har inkludert omfattende feltarbeid med autonom teknologi for prøvetaking av fysiske, kjemiske og biologiske data. Gjennom eksperimentelle studier har forskerne så sammenlignet fysiologisk respons fra økt lyseksponering og havforsuring på isalger og planteplankton.

Den nye filmen fra prosjektet er produsert i samarbeid med SAMS i Skottland. Filmen skal vises på Polaria i Tromsø og Klimahuset i Oslo. 

Se link til filmen under.