English
English

Klimaendringer kompliserer klimaforskningen

Klimaendringer kompliserer klimaforskningen

15. februar 2017 nyhet

Alger som har tilhold i sjøis er av avgjørende betydning for marine økosystemer. Gjennom fotosyntese utnytter algene sollys til å bygge opp den biomassen som skal utgjøre føde for fisk, sjøfulg og sjøpattedyr. Algene bidrar også til å binde opp CO2

Målsettingen med forskningsprosjektet FAABulous er å forstå hvordan klimaendringene virker inn på marin algeoppblomstring i Arktis. Men nå er det altså slik at forskerne sliter med å få gjennomført sine studier nettopp på grunn av klimaendringene. På grunn av den dramatiske oppvarmingen rundt Svalbard så var forskerteamet bak FAABulous tvunget til å avlyse sin datainnsamling sist vår. Nå følger prosjektleder ved Akvaplan-niva Eva Leu nøye med på værmeldingene og krysser fingrene for at isdannelsen i Van Mijenfjorden på Svalbard blir av en slik karakter at de får gjennomført sine tokt til våren. 

Nedenfor brosjyre med mer utfyllende informasjon om prosjektet. 

Klimaendringer kompliserer klimaforskningen
Alger som har tilhold i sjøis er av avgjørende betydning for marine økosystemer. Gjennom fotosyntese utnytter algene sollys til å bygge opp den biomassen som skal utgjøre føde for fisk, sjøfulg og sjøpattedyr. Algene bidrar også til å binde opp CO2. Målsettingen med det Akvaplan-niva ledede prosjektet FAABulous er å forstå hvordan klimaendringene virker inn på marin algeoppblomstring i Arktis.