English
English

Forskere tar en titt på skottelusa

Skottelus på rognkjeks. På dette individet ble det telt over 70 skottelus (Foto: Ane V. Nytrø, NTNU)

Forskere tar en titt på skottelusa

Skottelus på rognkjeks. På dette individet ble det telt over 70 skottelus (Foto: Ane V. Nytrø, NTNU)

6. mars 2019 nyhet

Havbruksnæringen i Norge har et stort fokus på forebygging og kontroll av lus, med fokus på lakselus. Skottelus Caligus elongatus har til nå vært vurdert som lite problematisk innen norsk oppdrettsnæring. Med en økende matfiskproduksjon i det nordlige Norge har det imidlertid blitt tydelig at også skottelus kan utgjøre en velferdsutfordring for både laksefisk og rensefisken rognkjeks. Innrapportering av skottelus er ikke omfattet av luseforskriften og det er følgelig ingen offentlige registre over mengden skottelus i norske oppdrettsmerder. Det er imidlertid vanlig å registrere skottelus ved de ukentlige tellingene av lakselus i Nord-Norge og det avluses i dag spesifikt mot skottelus både i Finnmark og Troms.

Skottelus følger ofte med villfisk som kommer inn i store populasjoner i Nord-Norge. Dersom denne blir stående ved oppdrettsanleggene slår lusa seg også på oppdrettslaksen i merdene. Til tross for at det pr i dag ikke er etablert noen grenseverdier for skottelus på oppdrettslaks så kan denne altså utgjøre et velferdsproblem dersom det blir for høye nivåer i merdene. Erfaringer viser at skottelus uroer fisken og kan føre til stress og økt hopping og dermed ytre skader og økt dødelighet. Voksne skottelus som beiter på vertens hud lager små sår i laksen. Erfaringer fra Finnmark viser at skottelus har en tendens til å samle seg på laksen og derav forårsake større sår på fisken enn lakselus. Lakselus og skottelus forekommer oftest på samme tid av året og det kan være utfordrende å skille mellom fastsittende lakselus og skottelus. Påslag i Nord-Norge tar seg opp i september og når en topp i oktober. Nylige funn fra Troms viser at skottelus finnes i stort antall i på laksen i merdene fra oktober til slutten av mars (Imsland et al., 2018).

Fiskeri- og Havbruksnæringens Forskningsfond (FHF) finansierer nå en kartlegging av kunnskap og erfaring med skottelus i Troms og Finnmark. Kartleggingen ledes av Akvaplan-niva ved FoU sjef for akvakultur og sjømat Albert K. Imsland. Partnere i prosjektet er Universitetet i Tromsø og de fleste av de største oppdrettsselskapene i Troms og Finnmark.

Se link under til artikkel om prosjektet på Tekfisk.

Les mer

KEKS

2018 – 2019