English
English

Film fra eksperiment som kan øke reproduksjon og velferd hos rognkjeks

Akvaplan-niva har arbeidet med rognkjeks siden 2011, innen forskning, stamfiskproduksjon og rådgivning. Dette er bakgrunnen for dette kunstverket av Kjeld Nash i våre lokaler i Tromsø.

Film fra eksperiment som kan øke reproduksjon og velferd hos rognkjeks

Akvaplan-niva har arbeidet med rognkjeks siden 2011, innen forskning, stamfiskproduksjon og rådgivning. Dette er bakgrunnen for dette kunstverket av Kjeld Nash i våre lokaler i Tromsø.

18. mars 2021 nyhet

Til tross for mye rognkjeksoppdrett i Norge så er det fortsatt utfordringer med å styre gytingen til stamfisk av rognkjeks innenfor en avgrenset tidsperiode. Dette er en forutsetning for å kunne utnytte oppdretts-potensialet gjennom avl. Det er viktig å utvikle protokoller for stamfiskhold for å oppnå en helårig intensiv produksjon av yngel. Slike protokoller avhenger av god kunnskap om grunnleggende reproduksjonsfysiologi hos rognkjeks.

Dette er bakgrunnen for at Akvaplan-niva og UiB nå gjennomfører et forsøk med hormoner som stimulerer modning av kjønnskjertlene hos rognkjeks. 24 hunner får implantert hormonet (GnRH-analog) via en pellet eller de får "sham" dvs. pellet uten aktivt hormon. Deretter vil forskerne følge rognutvikling for hver fisk samt eggutviklingen frem mot klekking.

Forsøket er en del av prosjektene LUSIFER og STAMINA som begge er finansiert av Norges Forskningsråd.

Se film fra forsøket her: