English
English

​Ekspertise for eksponert havbruk – Akvaplan-niva bistår Nordlaks' havfarmer

Vera Remen (Akvaplan-niva) foran Havfarm I, "Jostein Albert"

​Ekspertise for eksponert havbruk – Akvaplan-niva bistår Nordlaks' havfarmer

Vera Remen (Akvaplan-niva) foran Havfarm I, "Jostein Albert"

28. desember 2020 nyhet

Akvaplan-niva rådgiver Vera Remen har sendt oss foto fra gjennomføring av såkalte B-undersøkelser ved Nordlaks sin Havfarm I "Jostein Albert". Prosjektleder for Havfarmen, Bjarne Johansen ble med crewet på “Rognkjeksen” under prøvetakingen, hvor det ble tatt 35 bunnprøver. Vera Remen uttaler: "Vi startet forundersøkelsene i forbindelse med havfarmen i 2018 (B- og C-undersøkelser). Lokaliteten ligger jo mer eksponert til enn oppdrettslokaliteter som vi til vanlig undersøker. Dette gjør oppdraget interessant. I tillegg så er dette oppdraget spennende fordi undersøkelsene er så omfattende. Vi er jo mest vant med mindre lokaliteter, med MTB på opptil 6000 tonn, og da blir det færre prøvepunkter som skal inngå. Med Havfarmen, som har MTB på 10 000 tonn, blir det flere prøvepunkter. Jeg tror 35 prøvestasjoner må være tilnærmet rekord for Akvaplan-niva i gjennomføring av en B-undersøkelse. I tillegg så er det kjempeartig å få se havfarmen på kloss hold."

Bakgrunnen for oppdraget er at oppdrettsselskapet Nordlaks har fått tildelt utviklingstillatelser som skal anvendes to havfarmer, en stasjonær (havfarm 1; «Jostein Albert») og en flyttbar (havfarm 2). Havfarmene skal plasseres i mer eksponerte havområder med komplekse vind-, strøm- og bølgeforhold, og større dyp. Akvaplan-niva har altså bidratt med omfattende undersøkelser rundt havfarmen "Jostein Albert" som har lokalitet 5 kilometer sør-vest for Hadseløya i Hadsel kommune i Vesterålen.

I tillegg til de nevnte miljøundersøkelsene (B-undersøkelser) så har Akvaplan-niva bidratt med målinger av bølger, strøm og vind i området. Akvaplan-niva startet oppdraget ved å sette ut en bølgebøye i Hadselfjorden i juni 2016 og det ble gjennomført bølgemålinger gjennom ett år. Fra begynnelsen av juni 2020 har Akvaplan-niva gjennomført ytterligere målinger av bølger, strøm og vind i området hvor "Jostein Albert" ble forankret da den ankom Hadselfjorden 13. juni.

Akvaplan-niva har i samarbeid med Multiconsult bearbeidet dataene fra bølgebøyen (met-ocean-data). Hovedhensikten med målingene har vært å få kartlagt ekstremverdier og typiske forhold i området. Dette skal gi grunnlag for konstruksjonsplanlegging og planlegging av de daglige arbeidsrutiner m.m.

Akvaplan-niva har også gjennomført mindre undersøkelser i forbindelse med Havfarm 2, blant annet gjennom å ha gjennomført bølgemålinger ved hjelp av en bølgebøye som er plassert utenfor Tranøy (fra mai 2018 til slutten av mai 2020). I tillegg har Akvaplan-niva gjennomført sedimenteringsmodellering (modellering av sannsynlig spredning av den organiske belastningen fra anlegget) samt bidratt til konsekvensutredning og områderegulering i forbindelse med Havfarm 2.

– Utviklingsprosjekter som dette krever mer data både før oppstart og under drift sammenlignet med ordinære anlegg. Akvaplan-niva bistår med miljøovervåking og har hentet inn viktige meteorologiske data som er del av grunnlaget for design og planlegging av både havfarm 1 og 2. I tillegg utvikler vi nye metoder for å øke presisjonen både på forundersøkelser og oppfølgende miljøundersøkelser. Akvaplan-niva har vært en god sparringpartner i våre utviklingsprosjekter, sier prosjektleder Bjarne Johansen i Nordlaks.

  • Administrerende direktør