English
English

Effektiv marin kartlegging ved hjelp av ekkolodd

Muriel Dunn med ekkoloddet Simrad EK80 (Foto: Sanna Matsson)

Effektiv marin kartlegging ved hjelp av ekkolodd

Muriel Dunn med ekkoloddet Simrad EK80 (Foto: Sanna Matsson)

7. januar 2021 nyhet

Muriel Dunn som er ansatt som PhD stipendiat på det Akvaplan-niva ledede GLIDER-prosjektet. Hun skal studere hvordan man med akustiske metoder kan skille mellom ulike dyreplankton og juvenil fisk og på en effektiv måte kunne analysere store mengder akustiske data. Arbeidet er spesielt innrettet mot å ta i bruk glidere som er utstyrt med sensorer for å studere marine økosystem. Muriel skal blant annet ta i bruk vitenskapelige bredbåndsekkolodd (Kongsberg Maritime Simrad EK80). 

I dag har Muriel vært på sjøen i vår feltbåt MS Louise for å kalibrere ekkoloddet som skal anvendes til datainnsamling. Hun fikk assistanse av sine kollegaer Carl Ballantine og Sanna Matsson på det som ble en fin dag på havet og en vellykket kalibrering av ekkoloddet. 

Foto: Sanna Matsson bistår Muriel Dunn i kalibreringsprosessen (Foto: Carl Ballantine)

Foto: Kule som anvendes som "standard overflate" i kalibreringsprosessen. Denne plasseres rett under senderen og skal gi minimum 100 treff innen en viss radius (Foto: Sanna Matsson).