English
English

​Akvaplan-niva's mann midt i datarevolusjonen

Conrad Helgeland (Foto: Privat)

​Akvaplan-niva's mann midt i datarevolusjonen

Conrad Helgeland (Foto: Privat)

9. oktober 2020 nyhet

Conrad Helgeland begynte i den nyoppretta stillingen som dataingeniør ved Akvaplan-niva 1. september 2020. Han er ansatt for å bygge programvare for standardisert publisering av data på nett. Han vil også utvikle interaktive apper for presentasjon og utforsking av data via grafer og kart.

“Det som motiverte meg til å arbeide ved Akvaplan-niva var dette at selskapet tydelig signaliserte et fokus på framtidens dataproduksjon og -tjenester. Det er viktig at vi rigger oss for automatisk håndtering og publisering av små og store datastrømmer. Data skal være enkelt tilgjengelig nå, men også sikret for framtiden," forteller Helgeland.

Conrad har omfattende erfaring med alle aspekter av moderne programvareutvikling, med spesielt fokus på web-teknologi og skalerbare internett-tjenester bygd på og med åpen kildekode.

“Datarevolusjonen vi alle står midt i, med apper, tjenester og dingser på internett, er basert på åpen kildekode og åpne standarder, samt en kultur for full åpenhet om både positive og negative aspekter ved en bestemt teknologi. Jeg har vært så heldig å få jobbe med et knippe spennende teknologi som er utviklet for å gi mennesker og maskiner tilgang til data.

I dag er kraftfulle søk, lagring og analyse av store mengder data i ferd med å bli alminnelig og jeg gleder meg til å bidra til å bygge opp en slik infrastruktur på Akvaplan-niva," sier Conrad.

På fritiden treffer du oftest Conrad ute i det fri på Kvaløya utenfor Tromsø der han bor med en sykehuslege, fire unger og en hund. Conrad kommer fra Norsk Polarinstitutt (NP), der han i stillingen som seniorutvikler var en nøkkelperson i oppbygging av NPs datasenter. Han er utdannet Cand. Philol. fra Universitetet i Oslo (1999) med hovedoppgave i vitenskapsfilosofi og har en tverrfaglig bakgrunn som også inkludert marin og arktisk biologi.