English
English

Akvaplan-niva på forskningsdagene "Fritt Fram!"

Elever fra Kongsbakken videregående deltok med flotte plakater om plastemballasje på "Fritt Fram!" i 2019 (Foto: Trude Borch, Akvaplan-niva)

Akvaplan-niva på forskningsdagene "Fritt Fram!"

Elever fra Kongsbakken videregående deltok med flotte plakater om plastemballasje på "Fritt Fram!" i 2019 (Foto: Trude Borch, Akvaplan-niva)

3. september 2021 nyhet

Den første lørdagen i oktober deltar Akvaplan-niva med to ulike aktiviteter under Framsenterets forskningstorg på Polaria i forbindelse med Forskningsdagene.  I tillegg til stands med ulike aktiviteter så blir det også mulig oppleve Polarias utstillinger og aktiviteter.

Krig og fred i tareskogen

I naturen er det til stadighet krig mellom ulike arter slik som steinbit mot kråkeboller og kråkeboller mot tare. Artene slåss og kriger om mat, om plass, om sollys eller de kjemper for å unngå å bli spist. Men, visste du at denne krigen er nødvendig for at det ikke skal bli for mange av noen arter eller for få av andre? Dyr og planter i et økosystem er avhengig av andre arter og miljøet rundt for at de skal ha det bra – for at de skal få mat, få babyer og for å ikke bli spist.

Foredrag og aktiviteter ved: Sanna Matsson, Akvaplan-niva.

Sted: Undervisningsrom, Polaria, klokken 11.00 og 12.30.

Hvilke dyr og planter finnes på havbunnen?

Forskere bruker i stadig større grad undervannskamera for å kartlegge ulike dyr som lever på havbunnen samt for å studere hvordan ulike aktiviteter slik som kloakk fra befolkningen, lakseoppdrett eller en havneutbygging påvirker havbunnen og dyrene som lever der. Elever ved Kongsbakken videregående skole har fått tilgang på timesvis med video-opptak som forskere har tatt av havbunnen i nord, og har produsert flotte små videoer som skal de skal vise fram på Fritt Fram.

Møt Kathy Dunlop, forsker i Havforskningsinstituttet, Trude Borch, Akvaplan-niva og elever fra Kongsbakken videregående skole.

Sted: Kinosalen klokken 11.30.

På hensyn til fortsatt stort smittetrykk på grunn av COVID-19 er vi nødt til å begrense antall besøkende. Derfor må alle som vil på foredrag bestille billett(er). Denne billetten gir gratis adgang til Polaria mellom klokken 11.00 og 13.30. Her er link til billettkjøp til Akvaplan-niva sine arrangement: 

Krig og fred i tareskogen kl 11: https://polaria.hoopla.no/sale...

Krig og fred i tareskogen kl 12.30: https://polaria.hoopla.no/sale...

Hvillke dyr og planter finnes på havbunnen: https://polaria.hoopla.no/sale...