English
English

Akvaplan-niva opprettholder samarbeidet med Russland

Akvaplan-niva opprettholder samarbeidet med Russland

4. august 2015 nyhet

I snart 30 år har Akvaplan-niva samarbeidet med russiske forskere, næringslivsaktører og myndigheter på ulike nivå. I Russland er Akvaplan-niva, som følge av dette, anerkjent som en sentral samarbeidspartner innen havmiljø, ferskvannsmiljø og akvakultur. Akvaplan-niva opprettet i 2006 også et datterselskap i Russland, Akvaplan-niva Barents. Akvaplan-niva presenterte nylig resultatene fra et forskningsprosjekt fra den russiske militærbasen i Andrejevbukta. Prosjektet ble gjennomført i samarbeid med Murmansk Marinbiologiske Institutt.

I tider hvor relasjonene mellom Russland og nabolandene i vest er noe kjølig og samarbeidet over grensene er redusert, anser Akvaplan-niva det som viktig å vedlikeholde de gode relasjonene som er etablert med russiske aktører. Dette vedlikeholdet finner blant annet sted gjennom konkret prosjektsamarbeid.

I juni deltok direktør ved Akvaplan-niva, Salve Dahle, og forskerne Rune Rautio og Alexei Bambulyak, på en workshop i Murmansk. Tema for workshopen var «Radiation safety of the Kola peninsula coastal ecosystems», og formålet var å presentere og diskutere resultatene fra en studie av radioaktiv forurensning på Kolakysten som Akvaplan-niva har gjennomført i samarbeid med Murmansk Marinbiologiske Institutt. Det var Murmansk Marinbiologiske Institutt ved sin direktør, Akademician Gennady Matishov, som ledet workshopen.

Andrejevbukta er som kjent lokaliteten for et av verdens største lager av atomavfall (brukt reaktorbrensel og store mengder annet fast og flytende radioaktivt avfall) fra den kalde krigen og seinere. Man har lenge fryktet at det radioaktive avfallet skal lekke ut i bukta og videre ut i selve fjorden, Zapadnaya Litsa, for så å ende opp i det sørlige Barentshavet. Prosjektet er finansiert over Regjeringens handlingsplan for atomvirksomhet og miljø i nordområdene, atomhandlingsplanen. Atomhandlingsplanen er norske myndigheters viktigste virkemiddel for samarbeid om atomsikkerhet i Nordvest Russland. Statens Strålevern har i en årrekke hatt som prioritert oppgave å få gjennomført undersøkelser av radioaktiv forurensning i Andrejevbukta og  Inger Margrethe Eikelmann, leder for Nordområdeseksjonen ved Avdeling for sikkerhet, beredskap og miljø ved Statens Strålevern, deltok også på workshopen i Murmansk med et innlegg om et tokt til den sunkne ubåten K-159 samt om overvåkingssamarbeidet mellom Norge og Russland. 

Resultatene fra prosjektet er svært interessante og de er ikke minst oppløftende. Ikke uventet ble det påvist lekkasjer av Cesium 137 fra anlegget og ut i nærområdet i Andrejevbukta. Det var imidlertid svært begrensede lekkasjer videre ut i fjorden og ingen lekkasjer ble påvist til det sørlige Barentshavet. Dette er hovedfunnene men det gjenstår ennå en del dataanalyse og det er behov for oppfølgende undersøkelser.

Workshopen trakk mange deltakere, både fra regionale myndigheter og andre interesserte. Også media fattet stor interesse for prosjektet og workshopen ble dekket av en rekke TV kanaler og andre mediehus.

Vedlagt link til intervju med Akvaplan-niva direktør Salve Dahle og direktør for Murmansk Marinbiologiske Institutt Gennady Matishov samt link til tidligere nyhetssak fra Statens Strålevern.