English
English

Akvaplan-niva har fått innvilget finansiering av rognkjeksprosjekt

Akvaplan-niva har fått innvilget finansiering av rognkjeksprosjekt

18. desember 2015 nyhet

Akvaplan-niva sitt rognkjeksprosjekt, LUSINFER, ble innvilget finansiering på 8 millioner  hos Norges Forskningsråd i programmet HAVBRUK2 i forrige uke. Av dette går 3.7 millioner  til Akvaplan-niva. Dette var et av fem innovasjonsprosjekter i næringslivet som ble tildelt finansiering. Partnere i prosjektet er Lerøy Aurora, Nordlaks og Grieg Seafood i Finnmark på næringssiden og Gifas og Universitetet i Bergen på forskningssiden. LUSINFER prosjektet skal fokusere på videre utvikling av protokoller for hele rognekjeksens livssyklus gjennom systematisk arbeid med optimalt stamfiskhold, optimal yngeloppdrett og effektiv bruk av rognkjeks som rensefisk i lakseoppdrett. Prosjektleder er Albert K. Imsland.