English
English

Akvaplan-niva AS har solgt Senja Akvakultursenter AS til Lerøy Aurora AS

Akvaplan-niva AS har solgt Senja Akvakultursenter AS til Lerøy Aurora AS

5. mai 2015 nyhet

Overtakelse er forventet å skje innen medio mars.

Senja Akvakultursenter (SAS), har tilhold på Rubbestad i Tranøy kommune og eier et 44 mål stort industriareal regulert til akvakulturformål.
Selskapet har konsesjon for 2 mill sjøklar rognkjeks og har tilgang på sjøvann fra en undersjøisk tunell som henter sjøvannet fra 90 m dybde i Solbergfjorden.

Anton A. Giæver, styreleder i SAS og assisterende direktør i Akvaplan-niva:
Akvaplan-niva etablerte Senja akvakultursenter AS i 2011 i forbindelse med kjøp av boet etter Norsk Marin Settefisk AS, som produserte settefisk av torsk på Rubbestad. Siden oppstart har SAS og Akvaplan-niva jobbet med å se på ulike forretningsmodeller for produksjon av postsmolt, landbasert produksjon av laks og produksjon av rognkjeks. Akvaplan-niva har siden 2010 drevet flere forskningsprosjekter med bruk av rognkjeks som rensefisk mot lakselus. Denne forskningen har vist at arten er meget godt egnet til formålet. På bakgrunn av etterspørselen i markedet, besluttet SAS i februar 2014 å starte opp produksjon av rognkjeks på Rubbestad. Allerede i mai samme år kom produksjonen i gang. Akvaplan-niva sin kjernevirksomhet er forskning og rådgivning innen vannmiljø og akvakultur. Vi er meget fornøyd med å ha kommet til en avtale med Lerøy Aurora AS om kjøp av selskapet.

Akvaplan-niva har parallelt med utviklingen av SAS jobbet med planer om etablering av et kompetanse-, utdannings- og utviklingssenter for intensiv landbasert akvakultur på Rubbestad, Barents Akvapark. Lykkes vi med disse planene, vil vi fortsatt være en aktør på Rubbestad og ser da fram til et godt samarbeid med vår nabo SAS og Lerøy Aurora!

Foto: Fylkesmannen i Troms

Stig Nilsen, konserndirektør havbruk Lerøy Seafood Group:
Lerøy Seafood Group (Lerøy) har gjort gode erfaringer med rognkjeks og har valgt å satse på denne rensefisken i havbruksanleggene i Norge. Gjennom kjøpet av SAS har Lerøy tilgang på fasiliteter som gjør at Lerøy blir selvforsynt med rognkjeks. Vi er fornøyd med å bli eier av Senja Akvakultursenter og ser fram til å utvikle virksomheten videre igjennom Lerøy Aurora AS, sammen med svært kompetente medarbeidere på Rubbestad.

Kontaktperson Akvaplan-niva AS: Anton A. Giæver, telefon 482 96459
Mail: agi@akvaplan.niva.no

Kontaktperson Lerøy Aurora AS: Stig Nilsen, telefon 913 95839
Mail: sni@leroy.no