English
English

Åpent møte om innlandsfiske og fisketurisme i Finnmark - NIBIO Svanhovd i Pasvik, 12. oktober 2016

Foto: Akvaplan-niva forskere på feltarbeid på Jarfjordfjellet i Finnmark

Åpent møte om innlandsfiske og fisketurisme i Finnmark - NIBIO Svanhovd i Pasvik, 12. oktober 2016

Foto: Akvaplan-niva forskere på feltarbeid på Jarfjordfjellet i Finnmark

15. september 2016 nyhet

Vi inviterer med dette til åpent møte om muligheter for utvikling av innlandsfiske og fisketurisme til en bærekraftig distriktsnæring i Finnmark. Møtet finner sted onsdag 12. oktober 2016 på NIBIO Svanhovd i Pasvik.

PROGRAM

08:45 Registrering, kaffe

09:00 Åpning av møtet ved NIBIO

09:10 Om innlandsfiskeprosjektet

Rune Rautio, prosjektleder Akvaplan-niva

09:20 Commercial inland fishing in Finnish Lapland

Markku Ahonen, fiskeindustrikoordinator Pohjosin Lappi (Northern Lapland), Inare

09:45 Inland fishing as resource in Northwest Russia

Anatoli Lukin, direktør for State Research Institute of Lake and River Fisheries (GosNIORH), St Petersburg/ Petrozavodsk

10:10 Long-term changes of freshwater ecosystems of Russia-Norway-Finland border area

Dmitry Denisov, forsker ved INEP, Laboratory of water ecosystems

10:30 Examples of organization models and business plans in inland fisheries

Mika Halttu, Local Action Group Kainuu-Koillismaa

10:45 Bygdeturisme, gardsmat og innlandsfiske i Norge

Jon Løyland, fagutvalgsmedlem Næringsorganisasjonen Hanen

11:10 Kaffepause

11:25 Utfordringer, suksessfaktorer og lønnsomhet for innlandsfiske innen verdikjedene yrkesfiske og fisketurisme

Øystein Aas, forskningsleder Norsk institutt for naturforskning

12:05 Lunsj

13:00 Fiskeressurser i ferskvann i Finnmark

Per-Arne Amundsen, professor ved Norges Arktiske Universitet

Paul Eric Aspholm, forsker ved NIBIO Svanhovd

13:30 Utfordringer ved å anvende lokale råvarer i utviklingen av Kirkenes Snowhotel

Kåre Tannvik, eventyransvarlig ved Kirkenes Snowhotel

13:55 Perspektiver for fiske- og matturisme som næring i Finnmark

Trude Borch, senior rådgiver Akvaplan-niva

14:10 FeFo og Sametinget om deres roller knyttet til utvikling av innlandsfiske som næring

Hans Fredrik Ravna, senior rådgiver Sametinget

14:30 Finansieringsordninger knyttet til innlandsfiske som næring

Merete Susan Andersen, avdelingsleder Innovasjon Norge

Mikal Lanes, spesialrådgiver Regionalt Forskningsfond Nord-Norge

Stig Ulvang, jordbrukssjef Sør-Varanger kommune

14:55 Benstrekk, kaffe

15:05 Diskusjon: Hvordan kan innlandsfiske i Finnmark kan utvikles til en bærekraftig distriktsnæring?

15:45 Oppsummering av møtet

Møtet med lunsj er gratis. Presentasjonene vil i hovedsak være på engelsk.

Påmelding til Rune Rautio, e-post rur@akvaplan.niva.no, telefon 48 19 79 50.

Åpent møte om innlandsfiske og fisketurisme i Finnmark -  NIBIO Svanhovd i Pasvik, 12. oktober 2016
Vi inviterer med dette til åpent møte om muligheter for utvikling av innlandsfiske og fisketurisme til en bærekraftig distriktsnæring i Finnmark. Møtet finner sted onsdag 12. oktober 2016 på NIBIO Svanhovd i Pasvik. Arrangementet er en del av et Akvaplan-niva prosjekt for kunnskapsoverføring mellom Norge, Russland og Finland med tanke på utvikling av innlandsfiske i Finnmark.