English

Akvaplan-niva innleder på konferanse om sjøareal

Lars-Olav Sparboe på Forskningstorget, Aqua Nor 2021.

Akvaplan-niva innleder på konferanse om sjøareal

Lars-Olav Sparboe på Forskningstorget, Aqua Nor 2021.

4. oktober 2021 nyhet

26. og 27. oktober arrangerer Statsforvalteren i Møre og Romsdal og Møre og Romsdal fylkeskommune den nasjonale plankonferansen – Kampen om sjøareala. Lars-Olav Sparboe fra Akvaplan-niva er blant innlederne på konferansen. Tittelen på hans foredrag er: "Nye artar til oppdrett - arealbehov, miljøomsyn, samfunnsinteresser.

For å vite hvordan vi skal nytte sjøarealene våre på den rette måten, er det behov for kunnskap om marine økosystem, arealforvaltning og interessekonflikter. Konferansen er en nasjonal arena hvor forskere, politikere og saksbehandlere kan møtes for å dele kunnskap og erfaringer. 

Dette er en hybridkonferanse med både digital og fysisk deltakelse. Smittevernregler rundt Covid-19 blir fulgt i tråd med nasjonale føringer.

Program og påmelding her! Påmeldingsfrist er 11. oktober.

Kontaktpersonar:

Møre og Romsdal fylkeskommune: Pernille Eriksdatter Giske (kontaktinfo under)
Statsforvalteren i Møre og Romsdal: Anne Grete Kleven, 71 25 84 77, fmmrankl@statsforvaltaren i Møre og Romsdal

Blant innlederne finner vi også Dag O. Hessen som setter klima- og naturkrisa på dagsordenen. Les intervju med Hessen her: https://mrfylke.no/nyheiter/la...

Lars Olav Sparboe
Seksjonsleder
Akvakultur produksjon og bærekraft
Tromsø