English

Forskningstorget Aqua Nor 2021: Miljø og samfunnsutfordringer i havbruk – hvordan kan de løses?

MOWI anlegg Kvænangen (Foto: Lars Olav Sparboe/Akvaplan-niva)

Forskningstorget Aqua Nor 2021: Miljø og samfunnsutfordringer i havbruk – hvordan kan de løses?

MOWI anlegg Kvænangen (Foto: Lars Olav Sparboe/Akvaplan-niva)

20. august 2021 nyhet

#Forskningstorget på @AquaNor21: Miljø og samfunnsutfordringer i havbruk – hvordan kan de løses?

NFD har etablert en ekspertgruppe som skal gi råd i forbindelse med EUs pågående arbeide med et klassifiseringssystem for bærekraftig økonomisk aktivitet. Systemet fokuserer på reduksjon av klimagassutslipp, bærekraftig bruk vann og marine ressurser, sirkulærøkonomi, forurensingskontroll og beskyttelse av økosystem og arter. På et av mini- seminarene på Forskningstorget under Aqua Nor 2021, torsdag 26. august kl 11-12, får du lære mer om hvordan norske forskningsmiljøer arbeider med disse temaene innen havbruk som blant annet; gjenbruk av rensefisk, grønn energi og grønt fôr, effekter av rømt oppdrettsfisk på økosystem og arter og hvordan redusere utslipp fra laksetransport. Sesjonen avslutter med et innlegg fra Akvaplan-niva med fokus på hvordan vi bør drive arealplanlegging for en bærekraftig havbruksnæring. Hovedvekten i dette innlegget er på behovet for endring i lokalitetsstruktur i lakseoppdrett, teknologiutvikling for lakseoppdrett samt utvikling av nye oppdrettsarter med fokus på hvilke områder som egner seg for ulike oppdrettsarter og hvordan miljø og andre interesser påvirkes av nye arter.

Hele programmet for Forskningstorget: https://aquanor.no/velkommen-t...