It works! Bruk av rognkjeks som rensefisk

Prosjektleder Albert K. D. Imsland (FoU-sjef akvakultur, Akvaplan-niva)

It works! Bruk av rognkjeks som rensefisk

Prosjektleder Albert K. D. Imsland (FoU-sjef akvakultur, Akvaplan-niva)

Bruk av rensefisk for å kontrollere lakselus på oppdrettslaks har eksplodert det siste tiåret. I 2006 ble det anvendt 700 000 rensefisk i norsk oppdrettsnæring. I 2015 var antallet økt til 26.5 millioner fisk og i dag produseres 30 millioner individer av rognkjeks alene. Nå bekrefter en ny studie at denne biologiske rensemetoden virker og at den bidrar til å begrense bruken av kjemiske midler. 

Akvaplan-niva har gjennomført stor-skala forsøk i samarbeid med Lerøy Aurora på deres oppdrettslokalitet, Solheim. Dette er første studie som bekrefter at funn i små-skala lar seg replikere i stor-skala merder (130 m, ca. 200 tusen laks i hver merd og fra 8-16 tusen rognkjeks i hver merd). 

Studien viser at rognkjeksen bidrar til å holde lusenivået nede slik at lusenivåene ikke blir et problem før langt ut på sommeren. Dette betyr i praksis at rognkjeks bidrar til at oppdretterne ikke behøver å anvende kjemiske avlusingsmidler på våren.

Nedenfor, link til artikkel i Biology Open som beskriver resultatene fra studien. 

  • nyhet publisert 2019-03-30