Akvaplan-niva tilbyr velferdskurs rognkjeks

Akvaplan-niva tilbyr velferdskurs rognkjeks

Bruk av rognkjeks som biologisk avluser er et viktig bidrag i kampen mot lakselus. God helse og velferd for rognkjeksen er en forutsetning for at arten skal prestere som lusespiser.

Akvaplan-niva AS tilbyr velferdskurs for rognkjeks. Kurset er godkjent av Mattilsynet, går over 1 dag og tar for seg rognkjeks i sjøvannsfasen spesielt.

Kurset vil bidra til økt kunnskap om rognkjeks som art i oppdrett, og har fokus på driftsrelatert tilrettelegging og oppfølging. Vår kompetanse er basert på erfaring fra egen oppdrett av rognkjeks samt forskningsaktivitet tilknyttet bruk av rognkjeks på merdnivå.

Kurset retter seg først og fremst mot driftspersonell som har daglig tilsyn og stell av fisk.

Akvaplan tilbyr også bedriftsinterne kurs og kan tilrettelegge for gjennomføring av kurs i nærheten av oppdretter ved behov.

Kursets innhold:

Del 1: Dyrevelferd – generelle prinsipper

Del 2: Rognkjeks – biologi, anatomi, adferd og stress

Del 3: Regelverk og internkontroll

Del 4: Produksjon av rognkjeks

Del 5: Transport og mottak

Del 6: Sjøfasen

Del 7: Helse

Planlagte kurs:

STED KURSSTED TIDSPUNKT Kl. 0900-1600
Tromsø Framsenteret 11.mai 2016 Påmeldingsfrist: 02.05.2016
Alta Markedsgata 3 15. juni 2016 Påmeldingsfrist 01.06.2016

Pris: 2600,- per person inkludert lunsj.

Spørsmål tilknyttet kurs og påmelding kan rettes til Akvaplan-niva ved Karin Bloch-Hansen kbh@akvaplan.niva.no

nyhet publisert 2016-04-25