English

Faktuering

Økonomiansvarlig

For å sikre en raskere og mer effektiv behandling av inngående fakturaer har Akvaplan-niva innført elektronisk fakturabehandling.


Vi er registrert i ELMA-registeret, og kan ta imot EHF- faktura (Elektronisk Handelsformat).


Den elektroniske adressen som skal benyttes ved innsending av EHF fakturaer, er vårt organisasjonsnummer: 937 375 158

Dersom dere ikke har mulighet å sende EHF faktura, ber vi om at følgende e-postadresse benyttes ved forsendelse av faktura:fakturamottak@akvaplan.niva.no

Faktura må sendes i PDF format, og det kan kun være en faktura / en kreditnota pr PDF. Fakturaer og kreditnotaer skal adresseres:
Akvaplan-niva AS Fram Centre, Postbox 6606, Stakkevollan, 9296 Tromsø
Krav til merking av faktura Utover kravene om salgsdokumentasjon ihht bokføringsloven må alle fakturaer inneholde følgende:

«Deres ref» feltet må inneholde navnet på personen hos oss som har bestilt varen / tjenesten. Faktura og eventuelle underbilag skal ikke stiftes sammen – benytt binders ved behov. Skriften på fakturaen må være tydelig

Vår betalingsfrist er på minimum 15 dager på alle fakturaer.