English
English

forskningsartikkel

Implementation of Linear Potential-Flow Theory in the 6DOF Coupled Simulation of Ship Collision and Grounding Accidents

Journal of Ship Research ()

https://doi.org/10.5957/josr.60.3.160012

Forfattere

1 Akvaplan-niva (nåværende ansatt)

Zhaolong Yu
Norwegian University of Science and Technology
Yugao Shen
Norwegian University of Science and Technology
Jørgen Amdahl
Norwegian University of Science and Technology
Marilena Greco
Istituto Nazionale per Studi ed Esperienze di Architettura Navale
Norwegian University of Science and Technology

Metadata

type
forskningsartikkel
lisens
ukjent
language
engelsk
sitert (antall ganger)
6
finansiering
maskinlesbare metadata
Crossref
OpenAlex
oppdatert
2024-04-11