Fostering the next generation of Arctic scientists, from five to 35

? ()

https://doi.org/10.5194/egusphere-egu23-3485

Forfattere

2 Akvaplan-niva (nåværende ansatt)

Jenny Turton
Naima El bani Altuna
UiT The Arctic University of Norway
Charlotte Weber
Akvaplan-niva
Salve Dahle
Akvaplan-niva
Nina Boine Olsen
Elise Fosshaug
Katrine Opheim
Julia Morales-Aguirre

Metadata

type
internett-innhold
lisens
ukjent
language
engelsk
sitert (antall ganger)
0
finansiering
maskinlesbare metadata
Crossref
OpenAlex
oppdatert
2023-09-30