English
English

forskningsartikkel

Demographic responses of Arctic seabirds to spring sea-ice variations

Frontiers in Ecology and Evolution ()

https://doi.org/10.3389/fevo.2023.1107992

åpen tilgang

Forfattere

1 Akvaplan-niva (nåværende ansatt)

C. Sauser
Norwegian Polar Institute
F. Angelier
Centre d'Etudes Biologiques de Chizé
French National Centre for Scientific Research
P. Blévin
Akvaplan-niva
O. Chastel
Centre d'Etudes Biologiques de Chizé
French National Centre for Scientific Research
G.W. Gabrielsen
Norwegian Polar Institute
W. Jouanneau
Centre d'Etudes Biologiques de Chizé
French National Centre for Scientific Research
A. Kato
Centre d'Etudes Biologiques de Chizé
French National Centre for Scientific Research
B. Moe
Norwegian Institute for Nature Research
F. Ramírez
Institut Català de Ciències del Clima
Institut de Ciències del Mar
S. Tartu
Centre d'Etudes Biologiques de Chizé
French National Centre for Scientific Research
S. Descamps
Norwegian Polar Institute
Metadata
type
forskningsartikkel
lisens
CC-BY
language
engelsk
full versjon
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fevo.2023.1107992/pdf
sitert (antall ganger)
2
finansiering
maskinlesbare metadata
Crossref
OpenAlex
oppdatert
2024-05-18