English

forskningsartikkel

No observed developmental effects in early life stages of capelin (Mallotus villosus) exposed to a water-soluble fraction of crude oil during embryonic development

Journal of Toxicology and Environmental Health, Part A ()

https://doi.org/10.1080/15287394.2023.2209115

åpen tilgang

Forfattere

1 Akvaplan-niva (nåværende ansatt)

2 Akvaplan-niva (tidligere ansatt)

Jasmine Nahrgang
UiT The Arctic University of Norway
Cassandra Granlund
UiT The Arctic University of Norway
Morgan Lizabeth Bender
UiT The Arctic University of Norway
Akvaplan-niva
Lisbet Sørensen
SINTEF
Michael Greenacre
Barcelona School of Economics
Pompeu Fabra University
Marianne Frantzen
Akvaplan-niva
Metadata
type
forskningsartikkel
lisens
CC-BY
language
engelsk
full versjon
https://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/15287394.2023.2209115?needAccess=true&role=button
sitert (antall ganger)
1
finansiering
Norges Forskningsråd : 228107
Framsenteret : CLEAN
maskinlesbare metadata
Crossref
OpenAlex
oppdatert
2024-07-19