English
English

forskningsartikkel

Water, Air and Soil Pollution: Focus ()

https://doi.org/10.1023/a:1020167027942

Forfattere

1 Akvaplan-niva (nåværende ansatt)

N. L. Rose
University College London
E. Shilland
University College London
H. Yang
University College London
T. Berg
Norwegian Institute for Air Research
L. Camarero
Universitat de Barcelona
R. Harriman
Marine Scotland
K. Koinig
L. Lien
Akvaplan-niva
U. Nickus
Universität Innsbruck
E. Stuchlík
Charles University
H. Thies
M. Ventura
Universitat de Barcelona

Metadata

type
forskningsartikkel
lisens
ukjent
language
lang.null
sitert (antall ganger)
17
finansiering
maskinlesbare metadata
Crossref
OpenAlex
oppdatert
2024-04-08