English
English

forskningsartikkel

Polychlorinated camphenes (toxaphenes), polybrominated diphenylethers and other halogenated organic pollutants in glaucous gull (Larus hyperboreus) from Svalbard and Bjørnøya (Bear Island)

Environmental Pollution ()

https://doi.org/10.1016/s0269-7491(02)00217-8

Forfattere

1 Akvaplan-niva (nåværende ansatt)

Dorte Herzke
Norwegian Institute for Air Research
Geir Wing Gabrielsen
Norwegian Polar Institute
Anita Evenset
Akvaplan-niva
Ivan C Burkow
Norwegian Institute for Air Research

Metadata

type
forskningsartikkel
lisens
ukjent
language
engelsk
sitert (antall ganger)
80
finansiering
maskinlesbare metadata
Crossref
OpenAlex
oppdatert
2024-04-10