English
English

forskningsartikkel

Summary of IAEA-MEL's investigation of Kara Sea radioactivity and radiological assessment

Marine Pollution Bulletin ()

https://doi.org/10.1016/s0025-326x(97)00088-x

Forfattere

P.P. Povinec
International University of Monaco
I. Osvath
International University of Monaco
M.S. Baxter
International University of Monaco
S. Ballestra
International University of Monaco
J. Carroll
International University of Monaco
J. Gastaud
International University of Monaco
I. Harms
International University of Monaco
L. Huynh-Ngoc
International University of Monaco
L.Liong Wee Kwong
International University of Monaco
H. Pettersson
International University of Monaco

Metadata

type
forskningsartikkel
lisens
ukjent
language
engelsk
sitert (antall ganger)
33
finansiering
maskinlesbare metadata
Crossref
OpenAlex
oppdatert
2024-04-12