English
English

forskningsartikkel

Experimental investigation of a closed vertical cylinder-shaped fish cage in waves

Ocean Engineering ()

https://doi.org/10.1016/j.oceaneng.2021.109444

Forfattere

1 Akvaplan-niva (nåværende ansatt)

Yugao Shen
Norwegian University of Science and Technology
Reza Firoozkoohi
Norwegian University of Science and Technology
SINTEF
Marilena Greco
Norwegian University of Science and Technology
Institute of Marine Engineering
Odd M. Faltinsen
Norwegian University of Science and Technology

Metadata

type
forskningsartikkel
lisens
ukjent
language
engelsk
sitert (antall ganger)
16
finansiering
Norges Forskningsråd : 223254
Norges Forskningsråd : 268402
Fiskeri - og havbruksnæringens forskningsfond
maskinlesbare metadata
Crossref
OpenAlex
oppdatert
2024-04-14