English
English

forskningsartikkel

Benthic foraminifera as bio-indicators of chemical and physical stressors in Hammerfest harbor (Northern Norway)

Marine Pollution Bulletin ()

https://doi.org/10.1016/j.marpolbul.2016.09.053

Forfattere

1 Akvaplan-niva (tidligere ansatt)

Noortje Dijkstra
UiT The Arctic University of Norway
Juho Junttila
UiT The Arctic University of Norway
Kari Skirbekk
UiT The Arctic University of Norway
JoLynn Carroll
Akvaplan-niva
Centre for Arctic Gas Hydrate, Environment and Climate
UiT The Arctic University of Norway
Katrine Husum
Norwegian Polar Institute
Morten Hald
UiT The Arctic University of Norway

Metadata

type
forskningsartikkel
lisens
ukjent
language
engelsk
full versjon
https://munin.uit.no/bitstream/10037/12427/3/article.pdf
sitert (antall ganger)
31
finansiering
Norges Forskningsråd : 195160
maskinlesbare metadata
Crossref
OpenAlex
oppdatert
2024-04-13