English
English

forskningsartikkel

Environmental harm assessment of a wastewater discharge from Hammerfest LNG: A study with biomarkers in mussels (Mytilus sp.) and Atlantic cod (Gadus morhua)

Marine Pollution Bulletin ()

https://doi.org/10.1016/j.marpolbul.2013.01.001

Forfattere

2 Akvaplan-niva (nåværende ansatt)

Jonny Beyer
International Research Institute of Stavanger
University of Stavanger
Norwegian Institute for Water Research
Nadia Aarab
International Research Institute of Stavanger
Anne Helene Tandberg
International Research Institute of Stavanger
Anna Ingvarsdottir
International Research Institute of Stavanger
Shaw Bamber
International Research Institute of Stavanger
Jan Fredrik Børseth
International Research Institute of Stavanger
Lionel Camus
Akvaplan-niva
Roger Velvin
Akvaplan-niva

Metadata

type
forskningsartikkel
lisens
ukjent
language
engelsk
full versjon
https://niva.brage.unit.no/niva-xmlui/bitstream/11250/2569783/1/1039228.pdf
sitert (antall ganger)
17
finansiering
maskinlesbare metadata
Crossref
OpenAlex
oppdatert
2024-04-12