English
English

forskningsartikkel

Polychaete/amphipod ratio as an indicator of environmental impact related to offshore oil and gas production along the Norwegian continental shelf

Marine Pollution Bulletin ()

https://doi.org/10.1016/j.marpolbul.2011.08.032

Forfattere

1 Akvaplan-niva (nåværende ansatt)

1 Akvaplan-niva (tidligere ansatt)

Hector Andrade
Akvaplan-niva
Paul E. Renaud
Akvaplan-niva

Metadata

type
forskningsartikkel
lisens
ukjent
language
engelsk
sitert (antall ganger)
22
finansiering
maskinlesbare metadata
Crossref
OpenAlex
oppdatert
2024-04-08