English
English

forskningsartikkel

Improving benthic monitoring by combining trawl and grab surveys

Marine Pollution Bulletin ()

https://doi.org/10.1016/j.marpolbul.2011.03.035

Forfattere

2 Akvaplan-niva (nåværende ansatt)

1 Akvaplan-niva (tidligere ansatt)

Lis Lindal Jørgensen
Norwegian Institute of Marine Research
Paul E. Renaud
Akvaplan-niva
Sabine K.J. Cochrane
Akvaplan-niva

Metadata

type
forskningsartikkel
lisens
ukjent
language
engelsk
sitert (antall ganger)
31
finansiering
Statoil
Norges Forskningsråd
maskinlesbare metadata
Crossref
OpenAlex
oppdatert
2024-04-07