English
English

forskningsartikkel

Relationships between POPs, biometrics and circulating steroids in male polar bears (Ursus maritimus) from Svalbard

Environmental Pollution ()

https://doi.org/10.1016/j.envpol.2017.06.095

Forfattere

1 Akvaplan-niva (nåværende ansatt)

1 Akvaplan-niva (tidligere ansatt)

Tomasz M. Ciesielski
Norwegian University of Science and Technology
Ingunn Tjelta Hansen
Norwegian University of Science and Technology
Jenny Bytingsvik
Norwegian University of Science and Technology
Martin Hansen
University of Copenhagen
Elisabeth Lie
Norwegian University of Life Sciences
Jon Aars
Norwegian Polar Institute
Bjørn M. Jenssen
Norwegian University of Science and Technology
Bjarne Styrishave
University of Copenhagen

Metadata

type
forskningsartikkel
lisens
ukjent
language
engelsk
full versjon
https://ntnuopen.ntnu.no/ntnu-xmlui/bitstream/11250/2460692/2/Ciesielski%2bet%2bal.%2b2017%2bpostprint.pdf
sitert (antall ganger)
21
finansiering
maskinlesbare metadata
Crossref
OpenAlex
oppdatert
2024-04-06